FORMÅL OG ØVRIGE VEDTÆGTER - GODKENDT PÅ DEN

SENESTE GENERALFORSAMLING I "DEN GRØNNE KILE, STAVTRUP"