I efteråret 2019 blev en lille flok borgere fra Stavtrup Stationsby orienteret af Haludvalget om, at byens kommende multihal ikke længere var planlagt placeret ved Stavtrup boldbaner, men i stedet skulle placeres på “Bispemarken”.

Det medførte en række uformelle møder blandt naboer, og et lille udvalg stod i spidsen for kommunikation med Haludvalget, lokalrådet og Aarhus kommune.

 

Da det ikke lykkedes at overbevise Haludvalget om, at placeringen skulle ændres til en mere velegnet lokation, blev beboerne i området tilrådet at stifte en formel forening. Den 17. Maj 2020 blev Den Grønne Kile, Stavtrup stiftet ved en virtuel generalforsamling med godt 50 deltagere. En demokratisk forening var blevet etableret!


Medlemsskaren de første uger var hovedsageligt fra området omkring Bispemarken og Stationsbyen, men siden er foreningen vokset markant og har nu flere medlemmer fra det øvrige Stavtrup end fra Stationsbyen. Dette viser et godt og stærkt engagement i hele Stavtrup for at bevare byens naturperler.

 

Vi ønsker den brede dialog og debat om, hvad der er godt for vores by. Vi arbejder specifikt for at bevare den særlige stemning, der hersker i og omkring Stationsbyen. Vi bakker op om øget halkapacitet til Stavtrups borgere... på den rette placering!